Structura organizatorica a unei firme: Ghid complet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Cuprins

Ca antreprenor, una dintre cele mai critice decizii pe care le vei lua în călătoria ta către succes este crearea unei structuri organizatorice care să susţină procesul de dezvoltare a afacerii tale. De ce? Pentru că, aparent un detaliu, structura organizatorica a unei firme, dacă este bine definită poate fi piatra de temelie a productivităţii și dezvoltării durabile, conducând afacerea treptat şi sigur până în punctul francizării şi mai departe, spre un exit extrem de avantajos.

Cine nu ar dori să cumpere şi să deţină un business care funcţionează ceas, organizat, după o reţetă replicabilă şi dovedit profitabilă?

Dar, pentru a ajunge în acel punct, un astfel de business face alegeri inteligente prin antreprenorul informat, conştient de importanţa fiecărui detaliu care compune mecanismul unei afaceri consolidate şi de succes.

De aceea, am ales să explorăm în acest articol conceptul de organizare în cadrul unei afaceri, pornind de la definiție, până la importanța acesteia şi modul în care poate fi construită eficient, să venim în întâmpinarea construirii unui business bine ancorat pe piaţă, performant, productiv şi cât se poate de profitabil. 

Dar, pentru a ajunge în acel punct, un astfel de business face alegeri inteligente prin antreprenorul informat, conştient de importanţa fiecărui detaliu care compune mecanismul unei afaceri consolidate şi de succes.

De aceea, am ales să explorăm în acest articol conceptul de organizare în cadrul unei afaceri, pornind de la definiție, până la importanța acesteia şi modul în care poate fi construită eficient, să venim în întâmpinarea construirii unui business bine ancorat pe piaţă, performant, productiv şi cât se poate de profitabil.  

Ce este structura organizatorica a unei firme?

(Imagine generată cu ajutorul AI.)

Pentru început, îţi propunem să definim conceptul de structura organizatorica a unei firme, să eliminăm orice posibilă confuzie legată de concepte similare, cum ar fi „cultura organizațională” sau organigrama din cadrul unei companii.

Structura organizatorica a unei firme, cunoscută și sub numele de structură organizațională, reprezintă un cadru formal și bine definit care stabilește modul în care sunt organizate și interconectate resursele umane, funcțiile, procesele și autoritățile în cadrul organizației. Acesta include elemente precum departamentele, ierarhia, lanțul de comandă, raportările și canalele de comunicare. 

Scopul principal al unei structuri organizaționale este de a facilita realizarea obiectivelor strategice ale firmei prin atribuirea eficientă a resurselor și stabilirea clară a rolurilor și responsabilităților în cadrul organizației.

Deși asemănător conceptului de “cultură organizațională”, structura organizatorica a unei firme este un concept autonom. Dar, fiind într-o relație strâns interconectată, cele două concepte se influențează reciproc: cultura organizațională poate influența modul în care este concepută și implementată structura organizațională, iar structura organizațională poate determina forma și procesul de definire a unei culturi organizaționale.

De exemplu, o companie cu o cultură orientată către inovație și colaborare ar putea adopta o structură organizațională mai flexibilă și mai descentralizată (mai puțin bazată pe o ierarhie rigidă), pentru a încuraja creativitatea și implicarea angajaților în procesul de dezvoltare a firmei.

Pe de altă parte, organigrama reprezintă o reprezentare vizuală a structurii organizaționale a unei firme, în timp ce structura organizationala este conceptul subiacent care definește modul efectiv în care sunt organizate și funcționează resursele și activitățile firmei. Astfel, organigrama oferă o vedere de ansamblu asupra modului în care sunt organizate și conectate diferitele părți ale organizației, fără a furniza detalii despre responsabilități și procese specifice.

Iar pentru a clarifica distincția dintre cultura organizațională și structura organizatorica a unei firme, principalele aspecte de reţinut despre fiecare concept în parte sunt:

I. Cultura organizațională 

Se referă la setul de valori, norme, crezuri și comportamente comune care definesc modul în care oamenii dintr-o organizație interacționează și își desfășoară activitățile. Influențează modul în care angajații se simt și se comportă la locul de muncă, precum și gradul lor de satisfacție și angajament față de firmă. 

Cultura organizaţională se dezvoltă și se consolidează de-a lungul timpului prin intermediul leadership-ului, politicilor și practicilor organizației și este menținută și promovată activ de către conducerea firmei.

II. Structura organizatorica unei firme (structura organizationala)

Se referă la modul în care o companie își organizează resursele umane și activitățile pentru a-și atinge obiectivele, inclusiv definirea rolurilor, responsabilităților și relațiilor de autoritate.

Structura variază în funcție de dimensiunea, natura și strategia firmei, unele firme adoptând structuri ierarhice și centralizate, în timp ce altele le adoptă pe cele mai plate și mai flexibile.

O structură bine definită poate contribui la creșterea eficienței operaționale, comunicării clare și luării deciziilor rapide.

În concluzie, cultura organizațională și structura organizațională sunt două aspecte esențiale ale unei firme, care lucrează împreună pentru a crea un mediu de lucru sănătos și eficient, în care angajații să se simtă motivați și inspirați să-și aducă contribuția la succesul organizației. 

În acest context, integrarea organigramei în gestionarea structurii organizaționale facilitează claritatea și transparența în ceea ce privește rolurile, responsabilitățile și linia de comandă în interiorul unei companii, contribuind la stabilirea și menținerea unei ordini eficiente și la asigurarea unei direcții coerente în atingerea obiectivelor și a succesului pe termen lung.

Importanta si rolul structurii organizatorice a unei firme

(Imagine generată cu ajutorul AI.)

În mediul afacerilor, structura organizatorica a unei firme servește ca schelet de susținere a dezvoltării acelei afaceri: pe cât este de clară și de bine definită, pe atât de mult facilitează productivitatea. Ea stabilește linii clare de autoritate, responsabilitate și comunicare în cadrul unei companii, fiind deosebit de importantă, având rol în: 

Eficiența operațională: o structură bine definită elimină confuzia și ambiguitatea în ceea ce privește rolurile și responsabilitățile, ceea ce duce la o mai mare eficiență operațională.

Claritate în luarea deciziilor: structura organizatorica intr-o firma facilitează procesul de luare a deciziilor, deoarece fiecare membru al echipei știe exact la cine să se adreseze pentru a obține aprobări sau orientare.

Motivație și angajament: atunci când angajații înțeleg clar rolurile lor și cum se încadrează în companie, ei sunt mai motivați și mai implicați în contribuția lor la succesul general al firmei.

Flexibilitate și adaptabilitate: o structură organizatorica bine gândită poate fi flexibilă și poate permite firmei tale să se adapteze rapid la schimbările din piață sau din mediul de afaceri.

Coerență și consistență: prin implementarea unei structuri organizatorice clare, compania poate asigura coerența în abordările sale și consistența în oferirea produselor sau serviciilor către clienți. Acest lucru contribuie la construirea unei imagini de marcă puternice și la creșterea încrederii clienților.

Delegare eficientă: o structură organizatorica bine definită permite o delegare mai eficientă a sarcinilor și responsabilităților către membrii echipei. Aceasta îmbunătățește fluxul de lucru și permite managerilor să se concentreze asupra aspectelor strategice ale afacerii.

Creștere și scalabilitate: prin stabilirea unei structuri organizatorice robuste, compania devine mai pregătită să facă față creșterii și să se extindă pe măsură ce afacerea se dezvoltă. Aceasta oferă un cadru solid pentru gestionarea creșterii și adaptarea la noile cerințe și oportunități de pe piață. 

Dacă obiectivul central este scalarea prin francizare, construirea unei structuri organizatorice este o misiune de bază, despre care poţi afla mai multe prin înscrierea în programul de mentorat Franchise Generator.

Acesta poate fi calea uşoară prin care îţi poţi pregăti afacerea de francizare, deoarece echipa de mentori, alături de Ştefan Mandachi, te va ghida pas cu pas în acest sens şi te va ajuta cu toate resursele necesare pentru a defini elementele esenţiale de consolidare şi pregătire pentru francizarea cu succes a afacerii tale – elemente printre care se află şi structura organizatorica a unei firme.

Aşadar, o structură organizatorică solidă nu numai că facilitează funcționarea eficientă a unei companii, dar poate juca și un rol crucial în construirea, extinderea și menținerea succesului pe termen lung al afacerii tale.

Tipuri de structuri organizatorice si caracteristici

(Imagine generată cu ajutorul AI.)

Dat fiind faptul structura organizatorica a unei firme reprezintă un aspect esențial al acesteia, influențând modul în care aceasta funcționează și interacționează atât intern, cât și extern, există mai multe tipuri de structuri organizatorice, pentru a-şi împlini misiunea exemplar de la caz la caz, fiecare dintre ele având caracteristici distincte. 

În continuare, vom explora câteva dintre cele mai comune tipuri de structuri organizatorice și principalele lor trăsături, pentru a o putea alege pe cea potrivită pentru compania ta:

1. Structura funcțională

Este una dintre cele mai comune tipuri de structuri, în care membrii companiei sunt grupați în departamente specializate pe funcțiile principale ale organizației, cum ar fi producția, vânzările, marketingul și resursele umane.

Fiecare departament este condus de un lider și se concentrează pe realizarea obiectivelor specifice ale funcției sale. Comunicarea și coordonarea se desfășoară pe verticală, de la nivelurile superioare ale ierarhiei către cele inferioare.

Provocarea majoră a acestei structuri este lipsa coordonării între departamente, ceea ce poate afecta eficiența și comunicarea în cadrul organizației.

2. Structura divizională

Organizează firma în divizii sau unități de afaceri distincte, fiecare cu propria responsabilitate pentru un anumit produs, serviciu sau piață.

Fiecare divizie are propria sa echipă de conducere și resurse, ceea ce oferă o mai mare flexibilitate și adaptabilitate la cerințele pieței.

Poate facilita o mai bună concentrare asupra nevoilor și cerințelor clienților sau segmentelor de piață specifice.

3. Structura matriceală

Combină elemente ale structurii funcționale și divizionale, permițând angajaților să lucreze atât în cadrul departamentelor funcționale, cât și al echipelor de proiect sau diviziilor.

Există două lanțuri de comandă: unul funcțional, care se concentrează pe specializare, și unul de proiect, care se concentrează pe obiectivele specifice ale proiectelor.

Promovează colaborarea și comunicarea între departamente și echipa de proiect, dar poate fi complicată și să conducă la conflicte de autoritate.

4. Structura linie-laterală

Autoritatea și responsabilitatea sunt împărțite între linia de management (ierarhia tradițională) și o serie de „linii laterale” care răspund de anumite funcții transversale sau specializate.

Linia laterală poate fi responsabilă pentru aspecte precum cercetarea și dezvoltarea, controlul calității sau relațiile cu clienții.

Această structură poate încuraja inovația și colaborarea între departamente, dar necesită o coordonare atentă pentru a evita conflictele de autoritate.

5. Structura centralizată

Toate deciziile importante sunt luate de conducerea de vârf sau de o singură persoană, iar autoritatea și puterea sunt concentrate într-un singur loc.

Există o ierarhie clară și o linie de comandă verticală, iar angajații au puțină (sau deloc) autonomie în luarea deciziilor.

6. Structura descentralizată

O structură descentralizată împarte autoritatea de decizie în mai multe noduri sau centre de putere din cadrul organizației, fiecare având autonomie în luarea deciziilor. Deci, permite delegarea autorității și responsabilității către mai multe niveluri ale organizației.

Aceasta conduce la o reacție rapidă la schimbările de mediu și încurajează inovarea la mai multe niveluri ale organizației. Vizual, această structură poate arăta ca o rețea sau un web, subliniind conexiunile și colaborarea între diferite departamente sau unități de afaceri care operează cu o anumită independență.

7. Structura adhocratică sau proiectuală

Se concentrează pe proiecte specifice și se formează ad-hoc, în funcție de cerințele și obiectivele fiecărui proiect.

Echipele de lucru sunt temporare și sunt compuse din membri cu abilități și experiențe specifice necesare pentru proiectul respectiv.

Oferă flexibilitate și creativitate, dar gestionarea poate fi provocatoare. 

8. Structura Flatarchy

Aplatizează ierarhia și lanțul de comandă, promovând colaborarea și comunicarea orizontală. Angajații au autonomie și responsabilitate, potrivită pentru companiile orientate către inovație și adaptabilitate rapidă la schimbările din piață. 

Alegerea unei structuri organizatorice potrivite pentru compania ta poate avea un impact semnificativ asupra performanței și succesului acesteia, de aceea este important să înțelegi caracteristicile fiecărui tip de structură și să o selectezi pe cea care se potrivește cel mai bine cu obiectivele, dimensiunea și natura business-ului tău. Nu există o structură perfectă, fiecare are avantajele și dezavantajele sale, prin urmare alegerea depinde de necesitățile și prioritățile specifice ale afacerii tale și de modul de lucru care crezi că se potrivește acesteia. 

Elementele cheie ale unei structuri organizatorice de succes

(Imagine generată cu ajutorul AI.)

Înainte de a explora elementele cheie ale unei structuri organizatorice solide, este esențial să identificăm și să discutăm principalele aspecte care contribuie la succesul unei organizații:

I. Conducerea

Liderii și managerii organizației sunt esențiali pentru dezvoltarea și implementarea strategiei, luarea deciziilor cheie și monitorizarea performanței. Dezvoltarea și implementarea strategiei reprezintă responsabilităţile conducerii, alături de urmărirea şi evaluarea performanței organizației, ajustând strategia afacerii în funcție de rezultate.

II. Organizarea

Structura organizatorică defineşte modul în care sunt gestionate resursele umane, funcțiile și operațiunile organizației. Procesele și operațiunile din cadrul acesteia stabilesc fluxurile de lucru necesare pentru atingerea obiectivelor strategice.

III. Locurile de muncă

Locurile de muncă reprezintă rolurile și responsabilitățile individuale atribuite fiecărui angajat în cadrul unei companii.  Aceste sarcini sunt clar definite și notate în fișa postului pentru fiecare poziție, iar îndeplinirea acestor sarcini specifice, fiecare angajat aduce o contribuție semnificativă la succesul organizației în ansamblu. 

De aceea, este esențial ca fiecare membru al echipei să înțeleagă și să-și îndeplinească rolul său în mod eficient și profesionist, astfel încât să funcționeze armonios întregul sistem organizațional și să se atingă obiectivele de business stabilite.

IV. Oamenii

Oamenii reprezintă o componentă vitală pentru succesul unei companii, iar procesul de recrutare și selecție este de o importanță crucială. Apoi, este esențial să implementezi strategii eficiente de motivare și menținere a angajaților în echipa formată, pentru a fi sigur (pe cât este posibil) că vor rămâne alături de companie și vor pune umărul la atingerea obiectivelor afacerii. 

Aceste elemente sunt interconectate și gestionarea lor corespunzătoare este definitorie pentru succesul unui business, mai ales dacă acesta are ca scop, pe termen lung, expansiunea prin francizare. 

Iar cum o structură organizatorica eficientă trebuie să fie clară, flexibilă și orientată spre atingerea obiectivelor unei companii, elementele esențiale care sunt de avut în vedere, indiferent de dimensiunea afacerii, sunt următoarele:

Claritatea și coerența obiectivelor organizaționale: toate nivelurile organizaționale ar trebui să împărtășească aceleași obiective și direcții strategice pentru a asigura alinierea și coeziunea.

Definirea clară a rolurilor și responsabilităților: fiecare membru al echipei ar trebui să știe exact ce îi revine și care sunt așteptările față de rolul său. Atribuirea responsabilităților specifice și definirea relațiilor și liniilor de raportare sunt cruciale.

Comunicarea eficientă: o comunicare deschisă, transparentă și eficientă între membrii echipei și între nivelurile organizaționale asigură transmiterea informațiilor relevante și rezolvarea problemelor în timp util.

Flexibilitatea și adaptabilitatea: capacitatea de a se adapta la schimbările din mediu și de a răspunde rapid noilor cerințe și oportunități este esențială pentru succesul pe termen lung.

Eficiența operațională: optimizarea proceselor și a resurselor pentru a maximiza rezultatele și a minimiza risipa contribuie la succesul organizației.

Cultura organizațională puternică: promovarea unei culturi organizaționale sănătoase și pozitive este crucială pentru coeziunea echipei și angajamentul membrilor organizației.

Gestionarea talentelor: identificarea, dezvoltarea și reținerea talentelor contribuie la creșterea performanței organizației și la succesul pe termen lung.

Acestea fiind elementele fundamentale pentru construirea și menținerea unei structuri organizatorice eficiente și orientate către succesul pe termen lung al unei companii, să mergem mai departe, pentru a afla cum se poate construi o structura organizatorica eficientă în cadrul unei companii. 

Realizarea unei structuri organizatorice

(Imagine generată cu ajutorul AI.)

Realizarea unei structuri organizaționale eficiente este un proces complex și iterativ, de aceea este nevoie să fii deschis la schimbare și să ajustezi structura în funcție de nevoile și evoluția companiei tale. 

Însă, pentru că este nevoie să începi de undeva, iată etapele principale pentru a construi o structura organizatorica eficientă, care să sprijine succesul și creșterea firmei tale pe termen lung:

Pasul 1: Analiza și evaluarea nevoilor și obiectivelor

Înainte de a începe să construiești structura organizatorica a firmei tale, este crucial să analizezi și să evaluezi nevoile și obiectivele acesteia. Acest lucru poate implica:

 • Identificarea misiunii, viziunii și valorilor firmei. 
 • Stabilirea obiectivelor strategice pe termen scurt și lung. 
 • Evaluarea resurselor disponibile și a competențelor existente ale echipei.
 

Pasul al 2-lea: Implicarea și consultarea echipei

Implică-ți echipa în procesul de creare a structurii organizaționale. Acest lucru poate include:

 • Organizarea ședințelor de brainstorming sau de discuție pentru a obține feedback și perspective multiple.
 • Consultarea angajaților cu privire la rolurile și responsabilitățile dorite și la modul în care ar trebui să fie organizată munca.
 

Pasul al 3-lea: Definirea departamentelor și a funcțiilor cheie

Următorul pas este să definești departamentele și funcțiile cheie ale firmei tale. Acest lucru poate implica:

 • Identificarea principalelor domenii de activitate ale firmei și organizarea acestora în departamente sau divizii.
 • Stabilirea funcțiilor și responsabilităților specifice pentru fiecare departament sau echipă.
 

Pasul 4: Stabilirea ierarhiei și a lanțului de comandă

Stabilește o ierarhie clară a autorității și a lanțului de comandă în cadrul organizației. Acest lucru poate include: 

 • Desemnarea liderilor și a managerilor pentru fiecare departament sau echipă.
 • Stabilirea modului în care se vor raporta angajații și cum vor fi luate deciziile la diferite niveluri ierarhice.
 

Pasul 5: Dezvoltarea sistemului de comunicare și colaborare

Creează un sistem eficient de comunicare și colaborare în cadrul organizației. Acest lucru poate implica:

 • Implementarea unor canale de comunicare deschise și transparente între departamente și nivelurile ierarhice.
 • Utilizarea instrumentelor și tehnologiilor moderne pentru a facilita schimbul rapid de informații și colaborarea între membrii echipei.
 

Pasul 6: Evaluarea și ajustarea continuă

Nu uita să evaluezi și să ajustezi în mod regulat structura organizațională pe măsură ce firma ta evoluează. Acest lucru poate include:

 • Monitorizarea performanței organizaționale și identificarea posibilelor puncte slabe sau zone de îmbunătățire.
 • Deschiderea către feedback-ul angajaților și la schimbările în mediul de afaceri pentru a adapta structura organizațională în consecință. 
 

Instrumente si resurse pentru gestionarea structurii organizatorice

(Imagine generată cu ajutorul AI.)

Pentru a gestiona structura organizatorica a unei firme, există numeroase instrumente și resurse disponibile care pot servi la facilitarea procesului de lucru și care pot asigura o un flux de operațiuni fluid și eficient. În cele care urmează, vom explora câteva dintre cele mai utile instrumente și resurse pe care le poți folosi pentru a gestiona structura organizațională a firmei tale:

 1. Sisteme de Management al Resurselor Umane (HRM)

Un sistem de HRM eficient poate juca un rol foarte important în gestionarea structurii organizaționale, deoarece oferă o platformă centralizată pentru administrarea resurselor umane, inclusiv:

 • Înregistrarea datelor angajaților (informații personale, experiență și calificări). 
 • Gestionarea procesului de recrutare și selecție a personalului.
 • Evaluarea performanței angajaților și stabilirea obiectivelor atribuite fiecăruia. 
 • Administrarea bonusurilor și a salariilor. 
 • Planificarea și dezvoltarea carierei angajaților.

Exemple de sisteme HRM: BambooHR, Workday și SAP SuccessFactors.

 1. Software pentru Managementul Proiectelor

În cadrul unei structuri organizatorice, proiectele pot fi gestionate mai eficient cu ajutorul software-urilor specializate pentru managementul proiectelor, deoarece instrumente facilitează:

 • Planificarea și programarea proiectelor. 
 • Alocarea resurselor și sarcinilor către membrii echipei.
 • Monitorizarea progresului și a costurilor proiectelor. 
 • Colaborarea și comunicarea între membrii echipei.

Printre cele mai cunoscute software-uri de management al proiectelor se numără Trello, Asana, ClickUp și Microsoft Project.

 1. Platforme de comunicare și colaborare

O comunicare și o colaborare eficiente sunt esențiale în cadrul unei structuri organizaționale, iar platformele de comunicare și colaborare facilitează:

 • Schimbul rapid de mesaje și informații între membrii echipei.
 • Colaborarea în timp real asupra documentelor și proiectelor.
 • Organizarea ședințelor virtuale și a discuțiilor în echipă.

Exemple de astfel de platforme includ Slack, Microsoft Teams și Google Workspace.

 1. Evaluarea și dezvoltarea competențelor

Pentru a te asigura că structura organizațională este aliniată cu obiectivele și nevoile firmei tale, este important să evaluezi și să dezvolţi competențele angajaților. Aici intervin:

 • Programe de evaluare a performanței și feedback regulat.
 • Planuri de dezvoltare a carierei și de formare profesională.
 • Programe de mentorat și coaching pentru dezvoltarea abilităților de leadership.

Unele platforme HRM includ și module dedicate pentru evaluarea și dezvoltarea competențelor, iar alte resurse pot fi găsite prin intermediul consultanţelor specializate în dezvoltarea resurselor umane.

Iar dacă la începutul acestui articol am menţionat că o structura organizatorica bine gestionată poate servi drept fundament pentru creșterea și dezvoltarea durabilă a unei firme până în punctul francizării, în final te invităm să explorăm la ce serveşte, concret, o structură organizatorica performantă, în cadrul unui lanţ de francize:

Standardizarea proceselor și operațiunilor: o structură organizatorică clară și bine definită permite standardizarea proceselor și procedurilor în întreaga organizație, fiind elementul care asigură coerența și uniformitatea în livrarea produselor sau serviciilor. Iar acest lucru este esențial în francizare, pentru a asigura o experiență uniformă pentru clienți, în toate locațiile.

Definirea rolurilor și responsabilităților: prin structura organizatorica se stabilesc clar rolurile și responsabilitățile fiecărei părți implicate în francizare – atât a francizorului, cât și a francizaților. Acest lucru ajută la clarificarea așteptărilor și la evitarea confuziei sau conflictelor între părți.

Gestionarea și monitorizarea performanței: o structură organizatorica bine pusă la punct permite o mai bună gestionare și monitorizare a performanței în întreaga rețea de francize. Prin stabilirea unor indicatori cheie de performanță (KPI-uri) și a unor mecanisme eficiente de raportare, francizorul poate evalua și îmbunătăți performanța fiecărui punct de franciză.

Asistență și suport: o structură organizatorica poate include departamente sau echipe specializate în oferirea asistenței și suportului necesar francizaților. Aceste echipe pot oferi training, consultanță în gestionarea afacerii, asistență în marketing și alte servicii care să ajute francizații să își dezvolte afacerea cu succes.

Implementarea și respectarea standardelor de brand: prin intermediul unei structuri organizatorice bine definite, francizorul poate asigura implementarea și respectarea standardelor de brand în toate locațiile francizate. Acest lucru este crucial pentru menținerea coerenței brandului și a identității sale în ochii clienților.

În concluzie, o structură organizatorica solidă poate oferi un cadru stabil și eficient atât pentru o afacere simplă, cât şi pentru una extinsă într-o reţea de francize, fiind un element fără de care nu se poate ajunge la francizare. 

Dacă o companie nu se poate organiza în micro, nu poate aspira la macro, unde jocul se complică şi are nevoie de un panou de control performant.

Dar, cum totul se învaţă, dacă ești în căutarea unui sprijin în a construi structura organizatorica a companiei tale, având ca plan de viitor francizarea acesteia, programează-te la o şedinţă de consultanţă gratuită cu unul dintre managerii Franchise Generator să afli care sunt următorii paşi de făcut pentru a-ți plasa afacerea la următorul nivel – mai profitabil, mai productiv, mai de succes decât ai estimat vreodată! 

Umărește-ne

Urmărește-ne și afli în premieră de materialele educționale, gratuite, pe care le pregătim

Alătură-te comunității
Bizz Accelerator!

Abonează-te și afli în premieră de materialele educționale, gratuite, pe care le pregătim

Categorii