Cele 5 funcții ale managementului și impactul lor asupra unui business

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Cuprins

Într-o piață competitivă cum este cea din România, antreprenorii sunt nevoiţi să-și dezvolte constant abilitățile de management pentru ca afacerile lor să rămână relevante și să-şi atingă obiectivele stabilite pe toate palierele. Mai ales că rezultatul unui studiu recent al Ziarului Financiar, spune că peste 60% dintre companiile românești au identificat îmbunătățirea managementului intern ca fiind o prioritate esențială pentru anul 2024.

Prin urmare, aplicarea eficientă a principalelor funcții manageriale – planificarea, organizarea, conducerea, controlul și coordonarea – nu este doar un imperativ teoretic, ci o necesitate şi un catalizator practic pentru succesul organizaţional al oricărei afaceri.

În acest articol, ne-am propus să explorăm functiile managementului şi modul în care interacționează între ele, impactând în mod direct viteza de realizare a obiectivelor companiei tale şi vom expune strategii concrete pentru a le implementa cu succes în cadrul afacerii pe care o conduci. Să ai o lectură cu folos în business!

Care sunt cele 5 funcții ale managementului?

Imagine generată cu ajutorul AI.

După cum ai sesizat deja, succesul afacerii tale depinde în mare măsură de capacitatea ta de a gestiona eficient resursele de care dispui și echipa. Abilităţile tale de manager şi modul în care te foloseşti de cele 5 functii ale managementului se reflectă atât în rezultatele companiei, cât şi în stilul de viaţă pe care îl duci, capcana cea mai frecventă în care cad foarte mulţi antreprenori fiind micromanagementul. Dar, cu puţină deschidere spre a vedea ce stă în puterea ta şi ce poate fi gestionat eficient prin cele cinci functii ale managementului, vei putea crea un cadru solid care să susţină toate aspectele afacerii tale, într-un mod armonios și productiv.

Aşadar, să vedem care sunt cele 5 functii ale managementului:   

Planificarea reprezintă procesul prin care managerii stabilesc obiectivele organizaționale și determină cele mai adecvate acțiuni pentru a le atinge. Această funcție implică analizarea situației curente, anticiparea tendințelor viitoare, alocarea resurselor necesare și elaborarea unor strategii detaliate. Planificarea este esențială pentru a oferi direcție și a asigura că toate eforturile organizației sunt aliniate către atingerea scopurilor stabilite.

Organizarea se referă la crearea unei structuri eficiente care permite implementarea planurilor stabilite. Aceasta implică distribuirea resurselor și atribuirea responsabilităților într-un mod care maximizează eficiența și reduce confuziile. Prin organizare, managerii stabilesc ierarhii, procese și proceduri care facilitează coordonarea activităților și asigură că fiecare membru al echipei își cunoaște rolul și sarcinile.

Conducerea este funcția de management care se concentrează pe influențarea și motivarea angajaților pentru a-și atinge potențialul maxim. Aceasta implică utilizarea abilităților de comunicare, leadership și gestionarea relațiilor interpersonale pentru a inspira și îndruma echipa. Un lider eficient creează un mediu de lucru pozitiv, stabilește o viziune clară și îi motivează pe angajați să contribuie activ la atingerea obiectivelor organizației.

Controlul reprezintă procesul prin care managerii monitorizează și evaluează progresul în realizarea obiectivelor stabilite. Aceasta include stabilirea unor standarde de performanță, măsurarea rezultatelor obținute și compararea acestora cu așteptările inițiale. Prin control, managerii pot identifica eventualele abateri și pot implementa măsuri corective pentru a asigura că organizația rămâne pe drumul cel bun și că resursele sunt utilizate eficient.

Coordonarea este funcția de management care asigură sincronizarea și armonizarea activităților între diferitele departamente și echipe din cadrul organizației. Coordonarea implică promovarea comunicării deschise, facilitarea colaborării și rezolvarea conflictelor pentru a asigura că toate eforturile sunt integrate și aliniate către atingerea obiectivelor comune. Prin coordonare eficientă, managerii pot optimiza procesele și pot maximiza productivitatea organizației.

Cum interacționează funcțiile managementului între ele?

Imagine generată cu ajutorul AI.

 

Înțelegerea modului în care functiile managementului se influențează reciproc este esențială pentru a asigura succesul afacerii tale, pentru că este vorba de un sistem unitar de “rotiţe” care, odată puse în mişcare, nu au cum să nu conducă spre rezultatele dorite. Şi uite cum funcţionează sistemul:

 

Planificarea:

 • Planificarea stabilește direcția generală și obiectivele pe care le urmărește afacerea ta. Fără o planificare solidă, celelalte funcții ar fi lipsite de coordonare și sens.
 • Planificarea determină cum vor fi structurate resursele și cum vor fi distribuite sarcinile. Fără un plan clar, organizarea ar fi haotică și ineficientă.
 • Obiectivele și strategiile stabilite în faza de planificare servesc ca ghid pentru echipa de conducere în motivarea și îndrumarea echipei.
 • Planurile inițiale devin puncte de referință pentru evaluarea performanței și implementarea măsurilor corective.

 

Organizarea:

 • Organizarea transformă planurile în structuri operaționale funcționale. Ea implică distribuirea resurselor, stabilirea ierarhiei și atribuirea sarcinilor.
 • O structură bine organizată permite liderilor să-și îndeplinească rolurile eficient, eliminând ambiguitatea în responsabilități și procese.
 • Organizarea clară facilitează monitorizarea și evaluarea performanțelor. Structurile bine definite ajută la identificarea rapidă a problemelor și implementarea soluțiilor adecvate.

 

Conducerea:

 • Liderii sunt cei care motivează și inspiră echipa să își atingă obiectivele stabilite în faza de planificare.
 • Prin comunicare eficientă și leadership, conducerea asigură că structurile organizaționale sunt respectate și că echipa colaborează eficient.
 • Liderii joacă un rol crucial în sincronizarea activităților diferitelor departamente și echipe, asigurându-se că toată lumea lucrează în aceeași direcție.

 

Controlul:

 • Controlul implică evaluarea constantă a performanțelor în raport cu obiectivele stabilite în planificare. Aceasta asigură că organizația rămâne pe drumul cel bun.
 • Prin identificarea abaterilor de la planuri, funcția de control oferă feedback pentru ajustarea structurilor organizaționale și a alocării resurselor.
 • Controlul eficient furnizează liderilor informațiile necesare pentru a îmbunătăți strategii de motivare și direcționare a echipei.

 

Coordonarea:

 • Coordonarea asigură că toate funcțiile de management lucrează armonios împreună. Fără coordonare, planificarea, organizarea, conducerea și controlul ar fi desfășurate în zone izolate, reducând eficiența generală.
 • Prin sincronizarea activităților și promovarea comunicării între departamente, coordonarea ajută la evitarea conflictelor și suprapunerilor, facilitând un flux de lucru fluid și eficient.
 • Coordonarea permite organizației să se adapteze rapid la schimbări și să răspundă eficient la noi provocări și oportunități.

Impactul funcțiilor managementului în realizarea obiectivelor companiei

Imagine generată cu ajutorul AI.

 

Dacă punem reflectorul pe realizarea obiectivelor unei companii, în centrul atenţiei se află gestionarea eficientă a resurselor și a echipei. Iar aici intervin functiile managementului, care nu sunt doar teoretice, ci sunt elemente practice care influențează direct succesul și creșterea afacerii. 

Mai exact, iată cum fiecare funcție de management contribuie și impactează realizarea obiectivelor unei companiei:

 

Planificarea:

 • Planificarea definește obiectivele clare și măsurabile ale companiei. Fără un plan bine definit, echipa nu ar avea un ghid clar despre ce trebuie realizat și în ce termeni.
 • Planificarea permite alocarea eficientă a resurselor necesare (financiare, umane, tehnologice) pentru atingerea obiectivelor. Acest lucru asigură că fiecare departament are ceea ce îi trebuie pentru a performa.
 • Planificarea ajută la stabilirea unei strategii coerente și la prioritizarea acțiunilor, astfel încât eforturile să fie concentrate asupra celor mai critice aspecte ale afacerii.

 

Organizarea:

 • Prin organizare, compania poate să-și structureze echipele și procesele în mod eficient. O structură bine definită reduce confuzia și îmbunătățește coordonarea între departamente.
 • Organizarea clarifică cine este responsabil pentru ce sarcini, asigurându-se că toate aspectele planului sunt abordate și că nu există suprapuneri sau lacune.
 • O bună organizare permite utilizarea optimă a resurselor, evitând risipa și maximizând productivitatea.

 

Conducerea:

 • Liderii joacă un rol crucial în motivarea și inspirarea angajaților să își atingă potențialul maxim. O echipă motivată este mai productivă și mai angajată în realizarea obiectivelor.
 • Conducerea asigură o comunicare clară și eficientă în cadrul echipei, prevenind neînțelegerile și promovând o colaborare eficientă.
 • Liderii contribuie la dezvoltarea și menținerea unei culturi organizaționale pozitive, care poate spori satisfacția angajaților și retenția acestora.

 

Controlul:

 • Funcția de control permite monitorizarea constantă a progresului față de obiectivele stabilite. Acest lucru asigură că firma rămâne pe drumul cel bun și că se fac ajustările necesare.
 • Controlul implică evaluarea performanței angajaților și a proceselor, identificând ariile care necesită îmbunătățiri și asigurând că standardele sunt respectate.
 • Prin control, managementul poate lua măsuri corective în timp util pentru a aborda deviațiile de la plan și pentru a optimiza performanța.

 

Coordonarea:

 • Coordonarea este esențială pentru a asigura că toate departamentele și echipele lucrează împreună armonios. Acest lucru reduce conflictele și suprapunerile, asigurând o eficiență maximă.
 • Coordonarea permite sincronizarea activităților și proceselor, astfel încât fiecare componentă a companiei să contribuie eficient la obiectivele generale.
 • Coordonarea facilitează adaptarea rapidă la schimbările din mediul de afaceri, permițând companiei să răspundă eficient la noi oportunități și provocări.

 

În concluzie, functiile managementului au un impact direct asupra realizării obiectivelor unei companii, iar acestea sunt profund interconectate. Fiecare funcție contribuie la crearea unui mediu de lucru eficient și bine coordonat, unde resursele sunt utilizate optim, iar echipa este motivată și concentrată pe atingerea obiectivelor.

Ca antreprenor, aplicarea cu succes a acestor 5 functii de management este direct legată de deschiderea pe care o ai spre dezvoltarea profesională prin urmarea unui program de mentorat cum este Bizz Accelerator, fiind metoda de lucru la afacerea ta, care trece prin perfecţionarea ta, ca lider. 

Astfel, având ca mentori pe Ştefan Mandachi şi Iancu Guda, poţi ajunge în ce mai scurt timp posibil să foloseşti corect functiile managementului şi o întreagă tolbă de resurse de business care să asigure creșterea sustenabilă și succesul pe termen lung al afacerii tale.

Aplicarea cu succes a principalelor funcții manageriale într-o firmă

Imagine generată cu ajutorul AI.
 

Dacă ar trebui să definim ce înseamnă succesul adus de functiile managementului intr o firma, acesta ar lua forma, în primul rând, de libertate pentru antreprenor şi profit pentru afacere. Apoi, succesul adus de principalele functii manageriale poate lua forma de echipă unită, motivate şi productivă, de o bună coordonare a activităţilor şi, în final, de rezultate frumoase în vânzări. 

Dar hai să vedem cum poţi atinge aceste forme ale succesului prin aplicarea functiilor manageriale în cadrul afacerii tale:

 • Planificarea

Definirea clară a obiectivelor: Stabilește obiective SMART (Specifice, Măsurabile, Accesibile, Relevante, cu Termen limită) care oferă direcție și focalizare pentru întreaga echipă. 

Analiza situației actuale: Evaluează resursele disponibile, capacitățile echipei și contextul de piață pentru a crea un plan realist și realizabil.

Elaborarea planurilor de acțiune: Dezvoltă strategii detaliate care includ pașii necesari pentru a atinge obiectivele, alocând resurse și stabilind termene limită clare. 

 • Organizarea 

Crearea unei structuri eficiente: Dezvoltă o structură organizațională clară care definește rolurile și responsabilitățile fiecărui membru al echipei, reducând astfel ambiguitatea și conflictele.

Delegarea eficientă a sarcinilor: Asigură-te că sarcinile sunt distribuite în mod echilibrat și că fiecare angajat are resursele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile.

Gestionarea resurselor: Utilizează resursele (umane, financiare, tehnologice) în mod optim pentru a maximiza productivitatea și a minimiza risipa.

 • Conducerea 

Motivarea și inspirarea echipei: Creează un mediu de lucru pozitiv și motivant prin recunoașterea și recompensarea performanței, promovând în același timp o cultură a inovației și colaborării.

Comunicare eficientă: Menține o comunicare deschisă și transparentă cu echipa, asigurându-te că toți membrii sunt informați și aliniați cu privire la obiectivele și strategiile companiei.

Dezvoltarea abilităților de leadership: Investește în dezvoltarea abilităților de leadership ale membrilor echipei tale, încurajându-i să preia inițiativa și să contribuie activ la succesul firmei. 

 • Controlul 

Stabilirea indicatorilor de performanță: Definește KPI-uri (indicatori cheie de performanță) care să măsoare progresul și performanța în raport cu obiectivele stabilite.

Monitorizarea constantă a progresului: Evaluează periodic performanța echipei și a proceselor pentru a identifica abaterile de la plan și pentru a lua măsuri corective în timp util.

Feedback și ajustări: Furnizează feedback constructiv și ajustează strategiile și planurile de acțiune pe baza rezultatelor și a schimbărilor din mediul de afaceri.

 • Coordonarea

Promovarea colaborării: Asigură-te că toate departamentele și echipele lucrează împreună armonios, promovând o cultură de colaborare și comunicare deschisă.

Sincronizarea activităților: Coordonarea activităților și resurselor pentru a evita suprapunerile și conflictele, asigurând un flux de lucru eficient și fără întreruperi.

Adaptabilitatea și flexibilitatea: Fii pregătit să te adaptezi rapid la schimbările de pe piață sau la noile cerințe ale clienților, asigurând o reacție rapidă și eficientă la oportunități și provocări.

În concluzie, aplicarea cu succes a principalelor functii manageriale – planificarea, organizarea, conducerea, controlul și coordonarea – angrenează întregul sistem care compune o afacere şi este direct dependentă de starea de sănătate a afacerii şi nivelul de informare a antreprenorului.

O afacere stabilă, consolidată, aşezată pe piloni de susţinere stabili, va da un maxim de randament prin aplicarea acestor functii manageriale, fiind vorba de o stare naturală de funcţionare, dar, în acelaşi timp, pe măsură ce vei aplica aceste principii, vei putea atinge starea de creştere organică, cu o echipă motivată şi folosind resursele eficient.

Cum anume? Cu sprijinul unor profesionişti de calibrul lui Ştefan Mandachi şi Iancu Guda, cu resurse şi principii de business explicate spre o implementare personalizată şi o metodă de lucru validată – toate prin programul de mentorat Bizz Accelerator. În care eşti şi tu aşteptat

Umărește-ne

Urmărește-ne și afli în premieră de materialele educționale, gratuite, pe care le pregătim

Alătură-te comunității
Bizz Accelerator!

Abonează-te și afli în premieră de materialele educționale, gratuite, pe care le pregătim

Categorii